NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA ARCHANGELSKÉ CELULÓZKY A PAPÍRENSKÉHO KOMBINÁTU

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA ARCHANGELSKÉ CELULÓZKY A PAPÍRENSKÉHO KOMBINÁTU (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo Archangelskogo celjulozno-bumažnogo kombinata [CBK]).

Další oficiálně používané označení: Archbumlag; Archbumstroj.

Zřízen: 9. 10. 1940 přejmenováním ARCHANGELSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz) 1.

Zrušen: 1. 2. 1942.

Obnoven: 19. 12. 1942.

Znovu zrušen: 5. 11. 1944.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska na území Archangelské oblasti na březích Bílého moře.

Správa sídlila: zpočátku v městečku Mečka-Poloj u stejnojmenné říčky a později v nedalekém přístavním městě Archangelsku 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1941 7273; 1. 7. 1941 5200; 1. 1. 1942 4772 3; 1. 1. 1943 2282; 1. 1. 1944 1649; 1. 11. 1944 1902.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Archangelské celulózky a papírenského kombinátu 4; stavba Archangelského závodu na výrobu sulfitového lihu; stavba elektrárny; stavba osady; práce v cihelně a v betonárce; práce v závodu na výrobu pěnového betonu; těžba dřeva; práce v kamenolomu v obci Lomovoje na jih od Archangelsku a vápencovém lomu v obci Orlecy na břehu Severní Dviny; práce v závodě na výrobu sulfátové celulózy; invalidé a přestárlí vězni pracovali v krejčovně, zámečnické dílně, obuvnické dílně a truhlárně.


  1. Proto někdy zřejmě ze setrvačnosti stále nazýván Archangelským nápravněpracovním táborem (viz tento pozn. 1). 

  2. V letech 1931─1933 byl Archangelsk rovněž sídlem správy Archperpunktu, v letech 1937─1942 Kulojlagu, v letech 1938─1940 Archangelského nápravněpracovního tábora a v letech 1951─1953 Stavby 510 s nápravněpracovním táborem (všechny viz). 

  3. Podle jiných pramenů 2200. 

  4. Dnes akciová společnost Archangelská celulózka a papírna (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Archangelskij celjulozno-bumažnyj kombinat).