NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA AKTOVRAKSKÉHO KOMBINÁTU

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA AKTOVRAKSKÉHO KOMBINÁTU (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo Aktovrakskogo kombinata).

Zřízen: 24. 5. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na jihu východní Sibiře na horním toku Jeniseje na území Tuvské autonomní oblasti (později Tuvská autonomní sovětská socialistická republika; dnes Republika Tyva v rámci Ruské federace) na hranici s Mongolskem

Správa sídlila: v Barun-Chemčiském okresu ve vesnici Kyzyl-Mažalyk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 16. 1. 1953 1380; 1. 4. 1953 1294.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba rudného dolu; stavba továrny na zušlechtění asbestu 2.


 1. Nejbližší železniční stanice je až v 297 km směrem na jihozápad vzdáleném Abakanu; dnes žije v Kyzyl-Mažalyku téměř šest tisíc obyvatel. 

  Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle umístění hlavní táborové jednotky na břehu řeky Chemčiku (levý přítok Jeniseje) ve vesnici Aktovrak (dnes město tuv. Ak-dovurak).

 2. Ložiska chrysolitového (bílého) azbestu byla objevena již v roce 1932; odtud název místa tuv. Ak-Dovura neboli čes. Bílá země. Obě stavby byla základem dnešního kombinátu Tuvaasbest. 

  „Cesta nad oblaky“

  Leningradský státní železniční projekční ústav dokončil prováděcí výkresy stavby silnice Avtotrak (Tuvská ASSR) ─železniční stanice Abaza. Její délka je 240 km. Značná část silnice vede nad údolími řek Argus, Bolšoj On a Ona. Silnice přetíná čtyři rozsochy Sajanského hřbetu ve výšce 2500 m n. m. Směrem od Avtotraku je již hotov úsek dlouhý 60 km a směrem od železniční stanice Abaza úsek dlouhý skoro 30 km.

  V Aktotrakském rudném dolu, který je svými zásobami druhým největším v Sovětském svazu, se těží azbestová ruda, buduje se úpravárenský závod a sídliště pro zaměstnance. Vysokohorská silnice přispěje k využití přírodního bohatství …“

  Izvestija, 17. ledna 1962.

  Toto je jediná zmínka o aktovracké stavbě, nalezená na ruském internetu o půl století později v srpnu v roce 2003. O vězních samozřejmě ani slovo. Stojí však za pozornost, že po zrušení tábora se stavba úpravárenského závodu zřejmě dost zpomalila a ještě po devíti letech nebyla dokončena.