NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA „V-1“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA „V-1“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo „V-1“).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva „V-1“.

Zřízen: 14. 4. 1947 z táborového oddělení 7 NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA SPECSTROJE (viz).

Zrušen: 29. 12. 1948 reorganizováním na samostatné táborové středisko STAVBY 90 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Kalužské oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Obninskoje n. Obnino (dnes město Obninsk).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 5. 1947 2462; 1. 12. 1947 2904; 1. 1. 1948 2837.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba laboratoře „V“ 1; stavba silnic a železniční odbočky; bytová výstavba; stavba vodovodu a kanalizace; doplňková zemědělská výroba.


  1. Dnes Státní vědecké centrum Ruské federace Fyzikálně-energetický ústav akademika A. I. Lejpunského v rámci Ministerstva Ruské federace pro atomovou energii (rus. Gosudarstvennyj naučnyj centr Rossijskoj federacii Fyziko-energetičeskij institut im. akaděmika A. I. Lejpunskogo Ministěrstva Rossijskou federaci po atomnoj energii nebo zkr. GNC RF Fyziko-energetičeskij institut im. ak. A. I. Lejpunskogo MRF po atomnoj energii); přední centrum ruského jaderného výzkumu (realizace ruského [předtím samozřejmě sovětského] jaderného programu, projekty šesti jaderných elektráren, vývoj jaderného pohonu námořních lodí a ponorek, výzkum bezpečných jaderných reaktorů nové generace); na začátku všeho byla však nucená pracovní síla vězňů!