NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A 10. POLNÍ STAVBA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A 10. POLNÍ STAVBA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Ispravitělno-trudovoj lager i 10-oje polevoje stroitělstvo Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ITL i 10-oje polevoje stroitělstvo NKVD SSSR).

Zřízen: 16. 7. 1941 patrně z BOROVIČSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz).

Zrušen: v říjnu 1940 a vězni předáni v prosinci 1941 a v lednu 1942 SEVDVINLAGU a SEVŽELDORLAGU (oba viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska.

Správa sídlila: v Leningradské oblasti (dnes v Novgorodské oblasti) v městě Boroviči.

Oficiálně udávané počty vězňů: 9. 1941 5762; 10. 1941 3996.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: pravděpodobně práce podle potřeb Lidového komisariátu obrany SSSR (rus. Narodnyj komissariat oborony SSSR nebo zkr. NKO SSSR).