NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeŠč“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeŠč“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „JeŠč“) 1.

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělno-montažnoje upravlenije p/ja 31 nebo zkr. ITL i SMU p/ja 31; Ispravitělno-trudovoj lagerStroitělno-montažnogo upravlenija 49 nebo zkr. ITL SMU 49.

Zřízen: 15. 1. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) jako součást STAVBY 565 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: 33 km západně od Moskvy město Istra a později blízká železniční stanice Novojerusalimskaja (dnes součást města).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1952 4595.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na zvláštních stavbách; bytová výstavba; stavba silnic.


  1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

  2. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

    Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

    Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

    V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.