NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeN“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeN“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „JeN“) 1.

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i něftěrazvědočnaja ekspedicija.

Zřízen: 10. 1. 1951.

Zrušen: 14. 5. 1953 přejmenováním na MOSTOVLAG (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v Ukrajinské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Ukrajinská republika) v Stanislavské (dnes Dnipropetrovská) oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Děljatin.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 3. 1953 2533; 1. 5. 1953 2097.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba pro ropný průzkum; stavba Dieselovy elektrárny; stavba betonárky; ražení tunelů; montáž a dokončovací práce.


  1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují.