NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeM“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeM“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „JeM“) 1.

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo ugolnoj šachty.

Zřízen: 10. 1. 1951.

Zrušen: 14. 5. 1953 přejmenováním na DUBOGORLAG (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Novgorodské oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Dvorec.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 3. 1953 2032; 15. 4. 1953 2062; 1. 5. 1953 1700.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba uhelného dolu; stavba parní a Dieselovy elektrárny; ražení těžních jam a důlních šachet; práce na Stavbě 713 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR 2.


  1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

  2. Patrně název předtím nespecifikovaného zakládaného dolu.