NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeL“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „JeL“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „JeL“) 1.

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) geologorazvědočnoj ekspediciji.

Zřízen: 10. 1. 1951.

Zrušen: 14. 5. 1953 přejmenováním na OSTROVLAG (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: severozápadně od Moskvy v železniční stanici Borodinu 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 3. 1953 2587.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba pro geologický průzkum; práce na Stavbě 714 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR 4; ražení důlních šachet a tunelů; přípravné těžební práce.


  1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

  2. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

    Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

    Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

    V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

  3. Blízká stejnojmenná vesnice je proslulá jako místo historické bitvy mezi francouzskými a ruskými vojsky v roce 1812. 

  4. Podle ruských historiků možná šlo o pokračování předtím konkrétně nespecifikované stavby pro geologický průzkum.