NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „IN“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „IN“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „IN“) 1.

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělno-montažnoje upravlenije p/ja 32 nebo zkr. ITL i SMU p/ja 32; Ispravitělno-trudovoj lager Stroitělno-montažnogo upravlenija 50 nebo zkr. ITL SMU 50.

Zřízen: 15. 1. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) jako součást STAVBY 565 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: západně od Moskvy v železniční stanici Tučkově.

Oficiálně udávané počty vězňů: 21. 2. 1952 3633 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na zvláštních stavbách; stavba železniční odbočky; výstavba dočasných sídlišť; stavba průmyslových dílen; stavba překladiště; stavba elektrického vedení vysokého napětí; stavba elektrárny.


  1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

  2. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

    Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

    Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

    V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

  3. Osmnáct odsouzených za kontrarevoluční činnost.