NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „DS“ JENISEJSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „DS“ JENISEJSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „DS“ Jenisejstroja) 1.

Zřízen: 16. 10. 1951 2.

Zrušen: 14. 5. 1953 přejmenováním na TAJOŽLAG (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr. Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji 3.

Správa sídlila: v městě Krasnojarsk 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 20000; 1. 4. 1952 13652 5; 1. 4. 1953 14964.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba na ložiscích Julija, Kijalych-Uzeň a Tuim 6 a na ložiscích Karyšské skupiny převzatých z Tuimské báňské správy s nápravněpracovním táborem; stavba zkušebního elektrometalurgického závodu v Krasnojarsku převzatá od Krasnojarské správy zvláštních staveb s nápravněpracovním táborem p. schr. 138; projekce průzkumných prací; vědecký výzkum; vývojové práce; kovoobráběcí práce ve Zvláštní technické kanceláři 1 (rus. Osoboje těchničeskoje bjuro 1 nebo zkr. OTB-1) v Krasnojarsku; práce v závodě Sibťjažmaš; těžba slídy v lokalitě železniční stanice Kamola; stavba a provoz cihelny v Ačinsku nedaleko Krasnojarska; stavba sídliště zaměstnanců cihelny; stavba dolu 9 Krasnojarskšachstroje u Černogorska 7 na úpatí Západního Sajanu; zakládání kamenolomů; těžba dřeva; práce pro Těmirskou skupinu geologického průzkumu 8; geologický průzkum Aktovrakského ložiska; stavba překladiště a autoopraven Hlavní správy Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroj (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR) v Abakanu 9.


 1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

 2. Současně byly rozpuštěny Tuimská báňská správy a nápravněpracovním táborem, Krasnojarská stavba s nápravněpracovním táborem, Krasnojarská správa zvláštní stavby s nápravněpracovním táborem p. schr. 138 a Tajožná správa uhelného průmyslu s nápravněpracovním táborem Jenisejstroje; Jihozápadní báňská správa s nápravněpracovním táborem Jenisejstroje byla podřízena novému táboru (všechny viz). Celkem bylo do nového tábora převedeno dvanáct táborových oddělení. 

 3. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo v Krasnojarském kraji třicet táborových komplexů. 

 4. V letech 1935─1956 byl Krasnojarsk sídlem správ jedenácti táborů. 

  Ještě v roce 2003 bylo v Krasnojarsku sídlo tří ze třiceti Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) v Krasnojarském kraji.

 5. Z toho 3343 žen. 

  1082 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 6. V osadě Tuim v Širinském okrese současně v letech 1950─1951 sídlila Tuimská báňská správa s nápravněpracovním táborem Jenisejstroje (viz). 

 7. V roce 1948 sídlo správy Chakaského nápravněpracovního tábora Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Krasnojarském kraji a v letech 1950─1953 Černogorlagu (oba viz). 

 8. Těmir je osada v Usťabakanském okrese. 

 9. Hlavní město Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) na západě Krasnojarského kraje.