NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „BŽ“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „BŽ“ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] „BŽ“) 1.

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) p/ja 23 nebo zkr. ITL p/ja 23; Ispravitělno-trudovoj lager i Stroitělno-montažnoje upravlenije 41 nebo zkr. ITL i SMU 41.

Zřízen: 15. 1. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) jako součást STAVBY 565 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: sedmdesát kilometrů jižně od Moskvy v železniční stanici Šarapova Ochota.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1952 5040; 5. 12. 1952 3146.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na zvláštních stavbách; vstavba pomocných elektráren; vstavba sídliště.

Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.


  1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

  2. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům.