NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „AŠ“

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR „AŠ“ (rus. Ispravitělno trudovoj lager [ITL] „AŠ“) 1.

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělno-montažnoje upravlenije p/ja 29 nebo zkr. ITL i SMU p/ja 29; Ispravitělno-trudovoj lager Stroitělno-montažnogo upravlenija 47 nebo zkr. ITL SMU 47.

Zřízen: 15. 1. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) jako součást STAVBY 565 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: zpočátku severně od Moskvy v městě Dmitrov 3 a potom v obci Katuar (na místě dnešní moskevské čtvrti Čerjomuški).

Oficiálně udávané počty vězňů: 26. 2. 1952 3905; 4. 1952 4461.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na zvláštních stavbách; stavba železniční odbočky; výstavba dočasných bytovek; stavba průmyslových provozů; stavba překladiště.


 1. Význam písmenového kódu v názvu ruští historici nevysvětlují. 

 2. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách na území Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

  Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

  Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

 3. Dnes přístav na trase Moskevského kanálu. 

  V Dmitrovu sídlily rovněž správy: 1932─1938 Dmitrovlagu; 1938 Nápravněpracovního tábora a Stavby samostatného Dmitrovského rajonu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR; 1938─1940 Nápravněpracovního tábora Dmitrovských strojíren a 1949─1952 Stavby 560 s nápravněpracovním (všechny viz). V roce 1945 zde sídlil také Dmitrovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 272 (viz).