NALČIKLAG

NALČIKLAG (zřejmě zkr. z rus. Nalčikskije lagerja neboli čes. Nalčikské tábory).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých ukrajinských pamětníků. Skupina asi třiceti táborů v Kabardinské ASSR (od roku 1991 Kabardinsko-balkarská republika v rámci Ruské federace) se správou zřejmě v městě Nalčiku. Vězni pracovali v molybdenových a antimonových dolech a na zlatonosných ložiscích a stavěli silnice a železniční tratě. Nejspíš šlo o tábory místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR Kabardinské ASSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR Kabardinskoj ASSR nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] Kabardinskoj ASSR).