MURMANSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

MURMANSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Murmanskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. lager UVPI NKVD SSSR).

V zveřejněných dokumentech není zmiňován a je připomínán pouze polskými historiky. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově v přístavu Murmansku v Kolském zálivu Barentsova moře. Vznikl v červnu 1941 po útoku Německa na Sovětský svaz a byl rozmístěn zřejmě v objektech zrušených nebo evakuovaných nápravněpracovních táborů. Kontingent tvořilo 1000 příslušníků polské armády, převezených po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu a předtím umístěných v JUCHNOVSKÉM TÁBOŘE SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (viz). V září téhož roku byl tábor údajně zrušen; podle některých pamětníků byli všichni internovaní jednotkami Lidového komisariátu vnitra SSSR zastřeleni 1.


  1. Ještě před tímto táborem bylo 30. 11. 1939 v Murmansku zřízeno přijímací středisko válečných zajatců (rus. prijomnyj punkt vojennoplennych) pro 500 finských zajatců z tehdejší finsko-sovětské války.