AKSARKA

AKSARKA.

Pouze jménem tohoto přístavního města na řece Ob na severu západní Sibiře na severním polárním kruhu v Jamalo-něneckém autonomním okruhu v Priuralském okrese 55 km východně od Salehardu (rus. Salechard) nazývají ukrajinští pamětníci údajně přísně utajovaný tábor náležející zřejmě nejprve pod OBSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR a potom pod SEVERNÍ SPRÁVU NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A STAVBU 503 a nakonec pod OBSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBU 501 (všechny viz). Vězni pracovali zřejmě na stavbě železniční tratě Čum─Salechard─Igarka 1.


  1. O přísně utajované stavbě této železniční tratě viz Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 pozn. 3 a 4.