MOŽAJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 465

MOŽAJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 465 (rus. Možajskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 465 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 465).

je zmíněn v dochovaných záznamech z května 1948. Nacházel se v Moskevské oblasti 110 km západně od Moskvy v městě Možajsku a byl rozmístěn v bývalém Lužeckém Ferapontově klášteře a v Nikolském chrámu využívaném již počátkem druhé poloviny čtyřicátých let MOŽAJSKÝM TÁBORE HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 297 (viz). Další údaje dosud zřejmě nebyly nalezeny.