MOŽAJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 297

MOŽAJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 297 (rus. Možajskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 297 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 297).

Poprvé je zmíněn v záznamech z června 1945. Nacházel se v Moskevské oblasti 110 km západně od Moskvy v městě Možajsku. Po útoku Německa na Sovětský svaz byl Možajsk od října 1941 do ledna 1942 okupován německou armádou; tehdy Němci zřídili v místním Lužeckém Ferapontově klášteře a v Nikolském chrámu tábory pro zajaté příslušníky Rudé armády. V závěru druhé světové války byly tyto prostory využity pro umístění zajatých Němců a společně s Německem bojujících rumunských a maďarských vojáků. Další údaje o táboru dosud zveřejněné dokumenty neobsahují; možná byl zrušen nebo reorganizován na táborové oddělení jiného komplexu. Prostory kláštera a chrámu však nezahálely a v roce 1948 v nich byl umístěn MOŽAJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 465 (viz).