MOSTOVLAG

MOSTOVLAG (zkr. z rus. Mostovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Mostovský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Mostovskoje lagernoje otdělenije (LO)).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „JeN“ (viz).

Zrušen: 14. 10. 1955 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) a od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a potom opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR.

Nacházel se: v Ukrajinské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Ukrajinská republika).

Správa sídlila: v Ivano-Frankovské (ukr. Ivano-Frankivska) oblasti v železniční stanici Děljatin 2 (ukr. Deljatyn).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1953 1734; 1. 1. 1954 715; 1. 5. 1954 380; 1. 1. 1955 271 3; 1. 1. 1956 148.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba zařízení pro průzkum ropných zdrojů Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR); práce na Stavbě 711 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Stroitělstvo 711 Glavnoho upravlenija lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. Str-vo 711 Glavpromstroja MSM SSSR).


  1. Předtím ještě prošlo dvojí reorganizací: 26. 7. 1954 se z táborového oddělení stal nápravněpracovní tábor a potom někdy mezi únorem a srpnem 1955 se z nápravněpracovního tábora znovu stalo táborové oddělení (sic!). 

  2. Na úpatí Karpat nedaleko Zakarpatské oblasti (býv. Podkarpatská Rus). 

  3. Podle jiných údajů 422.