AKMOLINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 330

AKMOLINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 330 (rus. Akmolinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 330 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 330).

Byl zřízen v roce 1945 ve střední Asii v severovýchodním Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Akmolinské oblasti (později Celinogradská a dnes Astanská oblast; kaz. Astana oblysy) v lokalitě města Akmolinsk (dnes Astana). Byli v něm umístěni především japonští a internovaní představitelé různých národů; zaměstnáni byli většinou zemědělskými pracemi. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1947.