MOSKEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 466

MOSKEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 466 (rus. Moskovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 466 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 466).

Je uveden ve výkazech z května 1948. Zřejmě šlo o krátkodobé přejmenování táborového oddělení jiného zajateckého a internačního tábora poskytujícího pracovní sílu pro  sovětskou metropoli; již předtím byl totiž v Moskvě rozmístěn MOSKEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 453 (viz).