MORŠANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 64

MORŠANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 64 (rus. Moršanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 64 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 64).

Další oficiálně používané označení: Moršansklag.

Byl zřízen počátkem roku 1943 v centrálním Rusku na severu Tambovské oblasti a jeho správa sídlila devadesát kilometrů severně od Tambova v městě Moršansku na řece Cně (přítok řeky Ob). Podle pamětníků měl nejméně čtrnáct táborových oddělení a středisek a některé zřejmě také v sousední Voroněžské oblasti 1. Zajatci (především Němci a Rumuni 2) a internovaní Poláci a Ukrajinci pracovali na těžbě dřeva a v různých místních provozech dřevozpracujícího průmyslu. Zpočátku byla v táboře mimořádně vysoká úmrtnost: jen od 1. února do 15. dubna 1943 zemřelo 4129 zajatců. Tábor byl zrušen patrně počátkem roku 1950.


  1. Podle výpovědí pamětníků, zaznamenaných v první polovině padesátých let ruskými historiky Jakovlevem a Burcevem, měl tábor devatenáct táborových středisek. 

  2. V roce 1947 byl tábor určen přednostně pro soustřeďování zajatých Rumunů.