MONČEGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 448

MONČEGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 448 (rus. Mončegorskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 448 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 448).

V dochovaných dokumentech je poprvé uváděn na jaře 1946. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově 111 km jižně od Murmansku v lokalitě města Mončegorsk na břehu jezera Imandra v objektech předválečného MONČEGORLAGU (viz) 1. Vznikl zřejmě reorganizací SEVERONIKELSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 530 (viz). Byli v něm soustředěni především zajatí němečtí a rumunští vojáci a internovaní Poláci pracující v Mončegorském kombinátu na výrobu niklu 2 a niklových dolech.. Je zmiňován ještě počátkem roku 1949.


  1. Město Mončegorsk má vůbec „táborovou“ historii, neboť původně bylo zbudováno ze železniční stanice Monče-Tundra již vězni Bělbaltlagu z let 1931-1941 (viz). 

  2. Dnes akciová společnost Severonikel.