AJANLAG

AJANLAG (zřejmě zkr. z rus. Ajanskij lager neboli čes. Ajanský tábor).

Je zmiňován některými pamětníky. Nacházel se na východním sklonu Džugdžurského pohoří v někdejším Dálněvýchodním kraji (dnes Chabarovský) 1447 km severně od Chabarovska v Ajano-Majském okrese na břehu Ochotského moře v lokalitě vesnice Ajan (dnes centrum Džugdžurské přírodní rezervace [rus. Džugdžurskij prirodnyj zapovědnik]). Podle ukrajinských historiků vězni stavěli železniční trať Jakutsk-Ajan (zřejmě nikdy nedokončenou pobočnou trať Bajkalsko-amurské magistrály [BAM]), a mohlo jít o táborovou jednotku kterékoliv z centrál, jejichž tábory byly rozmístěny na východě Chabarovského kraje 1. Také však možná šlo o nějaký již dříve zřízený místní tábor Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] po Chabarovskomu kr.).


  1. Viz rovněž Jakutsklag. 

    O BAMu viz rovněž Amguňlag pozn. 5.

    Podle některých ruských historiků byli vězni zaměstnáváni také na místních zlatonosných ložiscích.

    Mohlo jít rovněž o tábory spadající do Džugdžurlagu (viz), jehož správa sídlila na opačném konci budované trati v 800 km západním směrem vzdálené metropoli sousední Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) městě Jakutsku.