MOGILEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 167

MOGILEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 167 (rus. Mogilevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 167 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 167).

Byl zřízen v létě 1944 v Běloruské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) východně od Minsku v Mogilevské oblasti (dnes bělorus. Mahilevskaja voblasc) v lokalitě města Mogileva (bělorus. Mohilev) po osvobození města z okupace německou armádou. Bbyl umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm byli soustředěni naopak zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a internovaní příslušníci některých dalších národů. V následujícím roce byla reorganizován na MOGILEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 311 (viz).