MJAG

MJAG.

Takto byl označován tábor na stejnojmenném největším ostrově (dnes ostrov Mjagostrov) v jižní části Oněžského zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska (administrativně součást Archangelského kraje) 1. Šlo o ženský tábor 1. táborového střediska 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz); správa oddělení sídlila na severozápadním směrem ležícím Velkém Soloveckém ostrově (rus. Bolšoj Solověckij ostrov) v tamním KREMLU (viz). Vězenkyně byly umístěny v bývalé Nikolajevské poustevně (rus. Nikolajevskij skit).


  1. Délka ostrova je deset kilometrů.