MIZINOVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT

MIZINOVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (rus. Mizinovskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta) 1.

V dochovaných dokumentech je uveden v příloze k rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z 9.-11. 4. 1943 obsahující seznam rozšiřovaných nebo nově zřizovaných táborů se zabezpečením stavební činnosti Lidovým komisariátem vnitra SSSR 1; měl být vybudován společně s Lidovým komisariátem průmyslu stavebních hmot SSSR (rus. Narodnyj komissariat promyšlennosti stroitělnych matěrialov SSSR nebo zkr. Narkompromstrojmatěrialov SSSR či NKPSM SSSR) do 1. července 1943 s kapacitou 5000 zajatců a internovaných. Údaje o dislokaci uvádějí pouze Ivanovskou oblast na severovýchodě evropské části Ruska a podle poznámky pod názvem tábora šlo o tábor určený pro zajatce a internované pracující na dobývání a zpracování rašeliny 1. Další informace neznáme.


  1. O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2.