MINGEČAURSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 444

MINGEČAURSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 444 (rus. Mingečaurskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 444 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 444).

Ve vzpomínkách některých pamětníků zkomoleně nazývaný: Miničevo.

Vznikl zřejmě v roce 1945 a na severu Ázerbájdžánu (od roku 1991 samostatná Ázerbájdžánská republika; ázerb. Azärbaycan Respublikas) blízko hranice s Gruzií v lokalitě nového města Mingečaur (ázerb. Mingäcevir n. Mingechevir) na březích řeky Kury (ázerb. Kür) a zajatci a internovaní pracovali na stavbě hydroelektrárny a pozdější Mingečaurské vodní nádrže (ázerb. Mingäcevir Su Anbari); na stavbě bylo použito zařízení japonského původu ukořistěné po porážce Japonců v Mandžusku. Je zmiňován ještě v dokumentech z 1. 1. 1949.