MEZEŇLAG

MEZEŇLAG (zkr. z rus. Mezeňskij lager neboli čes. Mezeňský tábor).

Podle pamětníků nalézal se na severu Ruska v Archangelské oblasti a správa sídlila 215 km severovýchodně od Archangelska nedaleko Bílého moře v městě Mezenň; tábory byly rozmístěny podél stejnojmenné řeky. Patrně šlo o táborové oddělení KULOJLAGU (viz) a po jeho zrušení o tábory místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Archangelské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Archangelskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD po Archangelskoj obl.); možná také šlo o táborové středisko SOLOMBAJSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 211 nebo ARCHANGELSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 211 (oba viz) se správou sídlící v Cholmogorách 1.


  1. Viz Cholmogorlag.