ACHUNLAG

ACHUNLAG (zkr. z rus. Achunskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Achunský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ochunlag.

Zřízen: 13. 12. 1934.

Zrušen: patrně v roce 1935.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 1 a později zřejmě Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: na jihu Ruska na území Azovo-Černomořského kraje (později Krasnodarský) na břehu Černého moře.

Správa sídlila: na břehu Černého moře mezi proslulými lázeňskými středisky Soči a Gagrou v osadě Achun.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1935 3146 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba silnice mezi lázněmi Macestou a Achunem 3.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. V prvních letech po zřízení bylo v Achunlagu kolem 6000 vězňů. Později však bylo zakázáno umisťovat v něm vězně odsouzené podle článků (paragrafů) 58 a 59 Trestního zákoníku RSFSR (čl. 58 se týkal stíhání „kontrarevolučních trestných činů“ [rus. kontrrevoljucionnyje prestuplenija] a čl. 59 „mimořádně pro SSSR nebezpečných trestných činů proti řídícímu systému“ [rus. osobo dlja Sojuza SSR opasnyje prestuplenija protiv porjadka upravlenija]). 

  3. Součástí stavby zřejmě byla také silnice na vrcholek strategicky významné 663 m vysoké hory Velký Achun, dnes oblíbeného cíle mnoha turistů, kteří ze zdejší rozhledny obdivují na západě Černé moře a na východě pohoří severního Kavkazu. Co tito turisté vědí o původu silnice?