MARKSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

MARKSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Markovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Sevěrnoj vodoprovodnoj stanciji; Sevvodstroj.

Zřízen: 24. 2. 1948.

Zrušen: 29. 4. 1953 předáním všech táborových jednotek Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Moskevské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Moskovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMJu po Moskovskoj obl.).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR) do 9. 11. 1949 a potom Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR); od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti.

Správa sídlila: nejprve v železniční stanici Mark (dnes obec za severní hranicí Moskvy) a odtud jeho název; později v železniční stanici Dolgoprudnaja (dnes město za severní hranicí Moskvy) a naposledy v obci Severnyj v Timirjazevském okrese (rovněž za severní hranicí ruské metropole).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1948 530; 1. 1. 1949 4978; 1. 1. 1950 6800; 1. 1. 1951 4928; 1. 1. 1952 6430; 1. 1. 1953 4958; 5. 1953 1467.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Severní vodárenské stanice pro Moskvu 1; bytová výstavba; stavba sídliště v železniční stanici Lianozovo 2; stavba komunálních a zdravotnických zařízení; stavba silnic; stavba železničních přípojek; stavba skladů; stavba ústřední betonárky a provozu výroby z armovaného betonu; práce v Lianozovském závodě; práce v závodě č. 2 Ministerstva leteckého průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo aviacionnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MAP SSSR); veškeré práce zabezpečované stavební kanceláří Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. strojitělnaja kontora Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. strojkontora GULŽDS MVD SSSR); těžba dřeva v Kostromské oblasti u obce Manturovo 3; stavba dřevozpracujícího kombinátu; těžba štěrku; práce v kamenolomu; těžba kamenné drtě.

 600 km severovýchodně od Moskvy.


  1. V roce 1952 začala dodávat vodu do Moskvy. 

  2. Od roku 1960 součást Moskvy; čtvrť na jejím severním okraji.