ACHTUBLAG

ACHTUBLAG (zkr. z rus.Achtubinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Achtubinský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stalingradgidrostroja; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Stalingradskoj gidroelektrostancii (GES) 1.

Zřízen: 17.8. 1950.

Zrušen: 30. 5. 1953.

Byl podřízen: do 2. 4. 1953 Stalingradgidrostroji Ministerstva vnitra SSSR (rus. Stalingradgidrostroj Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Stalingradgidrostroj MVD SSSR) a potom Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v Povolží na území Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti.

Správa sídlila: v městě Stalingradu (dnes Volgograd) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 11. 1950 1284; 1. 1. 1951 4980; 1. 6. 1951 8939; 1. 1. 1952 13664; 1. 5. 1952 16798; 1. 1. 1953 26044; 15. 3. 1953 24364; 1. 11. 1953 38.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Stalingradské hydroelektrárny 3; budování kamenolomů; nákladní doprava na Volze; stavba průplavu Volha─Achtuba (levostranné rameno delty Volhy); různé průmyslové stavby (závod automobilové dopravy, sklady, automobilové opravny, dřevozpracující podnik); bytová výstavba ve Stalingradu; stavba vodovodu a kanalizace ve stalingradských čtvrtích na levém břehu Volhy; stavba domu rekreace a pionýrského tábora (sic!); stavba závodu rybného průmyslu; těžba a zpracování dřeva v Kujbyševově lesním závodě (u železniční stanice Jelšanka) 4; stavba stavebních a strojních provozů Ministerstva stavebního průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo promyšlennosti stroitělnych matěrialov SSSR) v obci Razguljajevka ; práce v závodě 254 Ministerstva říční dopravy SSSR (rus. Ministěrstvo rečnogo flota SSSR nebo zkr. MRF SSSR).


  1. Původní název tábora do 9. 9. 1950. 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle osady Achtuby na břehu stejnojmenné řeky jižně od Stalingradu. 

    V roce 1942 bylo ve Stalingradu krátce také sídlo správy Stalingradlagu (viz).

  3. Stavba byla dokončena v roce 1962 a nesla „hrdé“ označení Volžská hydroelektrárna XXII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. 

  4. Dnes součást Volgogradu.