MARIJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

MARIJSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Marijskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízen: 1. 1. 1931.

Zrušen: 6. 4. 1931 přeměněním na NIŽEGORODSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (viz)

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 1.

Nacházel se: ve středním Povolží v Marijské oblasti (později Marijská autonomní sovětská socialistická republika; dnes Marijská republika v rámci Ruské federace; mar. Republika Marij El 2).

Správa sídlila: v městě Joškar-Ola (dnes mar. Ëškar-Ola) 862 km východně od Moskvy na levém přítoku Volhy řece Malaja Kokšaga.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruskými historiky nenalezeny.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: ruští historici nezjistili 3.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. Rovněž Republika Mari El. 

  3. Proto ruští historici soudí, že rozkaz ministerstva vnitra možná zůstal pouze na papíře a tábor ani nezačal fungovat!