MALÁ MUKSALMA

MALÁ MUKSALMA (rus. Malaja Muksalma).

Takto byl nazýván malý tábor na stejnojmenném Soloveckém ostrově (rus. Solověckije ostrova) jižně od Velkého Soloveckého ostrova (rus. Bolšoj Solověckij ostrov) a západně od VELKÉ MUKSALMY (viz) v Oněžském zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska (administrativně součást Archangelského kraje) 1. Šlo o součást 3. táborového střediska 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz) a vězni byli soustředěni ve dvou barácích 2. Viz rovněž ANZERSKÝ OSTROV, KREML, POPŮV OSTROV, SAVVAŤJEVO, SEKYROVÁ HORA, VELKÁ MUKSALMA, VELKÝ ZAJACKÝ OSTROV a MALÝ ZAJACKÝ OSTROV.


  1. Rozloha ostrova je pouhých 0,57 km2! 

    Ostrov byl spojen s Velkou Muksalmou umělou kamennou hrází z devatenáctého století; obdobnou hrází byla Velká Muksalma spojena s Velkým Soloveckým ostrovem.

  2. Podle záznamů, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku, byla Malá Muksalma počátkem třicátých let jedním z detašovaných táborů (volně čes. z rus. komandirovka) 4. táborového střediska 1. oddělení Soloveckého nápravněpracovního tábora Jednotné hlavní politické správy SSSR se správou sídlící na Velké Muksalmě (viz).