MAKEJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 471

MAKEJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 471 (rus. Makejevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 471 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 471).

Byl zřízen v roce 1948 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) ve městě Makejevce (dnes ukr. Makyjivka) sousedícím se severním okrajem hlavního města oblasti Stalinem (dnes ukr. Doněck) a byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a zejména pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů 1; všichni pracovali pro Ministerstvo uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MUG SSSR) v uhelných dolech Donbasu 2. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1949.


  1. Mezi internovanými bylo také mnoho Slováků odvlečených ze Slovenska na jaře 1945 do SSSR. 

    Zdejší lokalita byla ve druhé polovině čtyřicátých let doslova protkána zajateckými tábory: viz Alčevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 474, Arťomovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 415, Krasnolučský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 256, Čisťakovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 177, Jenakijevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 472 a další tábory přímo v Doněcku a jeho okolí.

  2. O Donbasu viz Donlag pozn. 5.