AHTMESKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 135

AHTMESKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 135 (rus. Achtmenskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 135 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 135).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 1. Byl dislokován na severovýchodě Estonské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) patnáct kilometrů od dnešního města Kohta-Järve v městečku Ahtme (rus. Achtme). Byli v něm soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci; mezi internovanými byli také příslušníci estonských vojenských jednotek bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a úředníci estonské správy v době německé okupace země. Tábor je zmiňován rovněž ve výkazech z 1. 1. 1949.


  1. Zřejmě vznikl okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Estonské sovětské socialistické republiky, zřízené po násilném připojení Estonska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou.