LYSOGORLAG

LYSOGORLAG (zkr. z rus. Lysogorskoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. Lysogorské táborové oddělení).

Další oficiálně používané označení: Lagernoje otdělenije (LO) při Stroitělstvě 621.

Zřízen: 1. 12. 1954.

Zrušen: 7. 5. 1955.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) do 2. 2. 1955 a potom Hlavní správě speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije specialnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVSPECSTROJ).

Nacházel se: na severním Kavkazu v Stavropolském kraji.

Správa sídlila: v městě Pjatigorsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1955 2152.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 621; stavba tepelné elektrárny; stavba budovy správy závodu; bytová výstavba; práce ve strojírenských dílnách; práce v kamenolomu; práce pro Rudnou báňskou správu č. 10; stavba objektů Všesvazové ústřední rady sovětských odborů (sic!); stavba strojní traktorové stanice pro Ministerstvo zemědělství SSSR (rus. Ministěrstvo selskogo chozjajstva SSSR nebo zkr. Minselchoz SSSR); stavba ozdravovny Ministerstva vnitra SSSR (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MVD SSSR) v Železnovodsku (sic!) 2.


  1. Proslulé lázně. 

    Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván zřejmě podle umístění některé táborové jednotky asi patnáct kilometrů východně od Pjatigorska v obci Lysogornaja; tato obec je známá pramenem stejnojmenné minerální vody.

  2. Nejmenší z proslulé skupiny lázní Kavkazské minerální vody (rus. Kavkazskije miněralnyje vody) asi šestnáct kilometrů severně od Pjatigorska.