LUŽLAG

LUŽLAG (zkr. z rus. Lužskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 200 neboli čes. Lužský nápravněpracovní tábor a Stavba 200).

Další oficiálně používané označení: Stroitělstvo 200 i ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízen: 3. 8. 1937.

Zrušen: 31. 7. 1941 po útoku Německa na SSSR 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 13. 9. 1940 Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska v Leningradské oblasti.

Správa sídlila: zpočátku v Kingiseppkém okrese na západě oblasti; později na severním okraji Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad) ve vesnici Ručjí (od roku 1963 součást města); nakonec opět v Kingisepském okrese v železniční stanici Koskolovo.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1938 6645; 1. 10. 1938 6577 2; 1. 1. 1939 6174; 1. 1. 1940 10222; 1. 1. 1941 9558; 15. 6. 1941 7821.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba vodohospodářských zařízení v Lužské zátoce Finského zálivu pro základnu válečného námořnictva 3.


  1. Objekty Lužlagu byly spolu s objekty Borovičského nápravněpracovního tábora (viz) převzaty 10. polním stavitelstvím Hlavní správy výstavby obranných zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. 10-je polevoje stroitělstvo v sistěmě Glavnogo upravlenija oboronnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. 10-je polevoje str-vo v sistěmě Oboronstroja NKVD SSSR). 

  2. Pět (sic!) vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 945 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  3. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván zřejmě podle umístění některé táborové jednotky u Lužské zátoky.