LUKIČ

LUKIČ.

Takto označují pamětníci tábor na stejnojmenném potoce v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti severozápadně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu asi třicet kilometrů severovýchodně od SUSUMANU (viz). Nacházel se zřejmě na zlatonosném nalezišti Dalstroje blízko ústí potoka do řeky Susuman a byl spravován SEVVOSTLAGEM (viz) 1.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.