LUKA WIELKA

LUKA WIELKA (n. Wielka Luka).

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) nedaleko Tarnopolu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Velika Luka v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) od ledna do června 1941 internoval 800 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách místního statku a internovaní pracovali v kamenolomu a na stavbě letiště.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.