LUCK

LUCK.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v dnešní Volyňské oblasti (ukr. Volynska oblast), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž během obsazování polského území byli internováni od září až do listopadu 1939 polští vojáci a funkcionáři polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v místních kasárnách a prošlo jim více než 6000 Poláků; postupně byli všichni odtransportování do táborů v sovětském vnitrozemí.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.