LOŠKALACH

LOŠKALACH.

Další používané názvy: Dogikalach; Dočikalach (oboje zřejmě zkom.).

Takto označují pamětníci tábor na kolymském zlatonosném nalezišti Dalstroje nacházejícím se na stejnojmenném přítoku řeky Ajan-Jurjach v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu jihozápadně od NĚKSIKANU (viz) 1. Zřejmě patřil do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a později do ZAPLAGU (viz) 2.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Stejnojmenná hornická osada na břehu Ajan-Urjachu je dnes neobydlená.