LOČ-SAJ

LOČ-SAJ 1.

Pouze takto označují pamětníci bývalou zvláštní osadu (rus. specialnyj posjolok nebo zkr. specposjolok) 2 na západním svahu severního Uralu v Komi-Permjackém autonomní okruhu v dnešní Permské oblasti v Kosinském okresu. Vznikla v roce 1930 pro násilně přesídlené obyvatele z různých oblastí země a v roce 1950 byla zrušena. V říjnu 2004 byl na místě bývalé osady vztyčen sedm a půl metru vysoký kříž s nápisem: „Zarmouceni nezapomínáme. Zvláštním přesídlencům – obětem politických represí“ (rus. Skorbim i pomnim. Specpereselencam – žertvam politrepressij).


  1. Čes. osada. 

  2. O zvláštních osadách viz Lokčimlag pozn. 3 a Narymlag pozn. 1. 

    Na území dnešní Permské oblasti bylo v letech 1930-1950 více než 170 zvláštních osad!