LOBVINLAG

LOBVINLAG (zkr. z rus. Lobvinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Lobveský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Lobvinskogo gidroliznogo zavoda; Lobvinstroj.

Zřízen: 10. 2. 1943.

Zrušen: 19. 8. 1945.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti.

Správa sídlila: 300 km severně od Sverdlovska (dnes Jekatěrinburg) v železniční stanici (dnes město) Lobvě (dnes v Novoljaljinském okresu).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1943 1834; 1. 1. 1944 1735; 1. 1. 1945 1704.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Lobveského závodu na hydrolýzu 1; stavba tepelné elektrárny; stavba drožďárny; bytová výstavba; opravy oděvů; hrnčířská výroba; výroba cihel; práce ve slévárnách.


  1. Dnes akciová společnost.