LJUSTDORF

LJUSTDORF.

Další oficiálně používané označení: Lujsdorf (zkom.).

Názvem této osady nedaleko přístavu Oděsa (dnes součást města) na jihu Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) označují pamětníci zdejší původně PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (viz) a od roku 1946 REPATRIAČNÍ TÁBOR č. 186 (rus. lager organov repatriaciji № 186) pro neněmecké zajatce a internované určených k propuštění do jejich domovů; byli mezi nimi především Češi, příslušníci národů Jugoslávie, Rakušané, Slováci, Španělé a občané některých dalších států.