AGAJAKAN

AGAJAKAN.

Další používaný název: 375-j km (čes. 375. km).

Takto je nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) ALDANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA DALSTROJE (viz) nedaleko stejnojmenné osady-stanice (vol. z rus. dorožnyj posjolok) 1 u rovněž stejnojmennéhoho přítoku řeky Kjujente v povodí Indigirky v severovýchodní Sibiři za severním polárním kruhem na východě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) na jihozápadě Ojmjakonského okresu (jak. ulus) 660 km od okresního centra Usť-Něry 2 v dnešním 2. Borogonském stanovišti (rus. 2-oj Borogonskij nasleg). Nedaleko asi třicet kilometrů severněji v Jučjugejském stanovišti (rus. Jučjugejskij nasleg) byl další detašovaný tábor JUČJUGEJ (viz) a vězni z obou táborů budovali zdejší úsek Kolymské silnice mezi KADYKČANEM a HANDYGOU (oboje viz) 3. Podél budované silnice byly také tábory KJUBJUME, KUJDUSUN, PEREPRAVA, ORTO-BALAGAN a KURONACH-SALA (všechny viz); podle pamětníků některé z nich byly později využívány dalšími táborovými centrálami.


  1. Dnes opuštěná. 

  2. Jde o oblast pólu chladu; například 20. 12. 2003 dosáhla zdejší venkovní „teplota“ -51,9 °C. 

  3. Zřejmě šlo o úsek označovaný jako 375. km a proto někteří vězni takto nazývali oba tábory. 

    O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.