LIKOVLAG

LIKOVLAG (zkr. z rus. Likovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 204 neboli čes. Likovský nápravněpracovní tábor a Stavba 204).

Zřízen: 16. 8. 1938.

Zrušen: v říjnu 1941.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od února 1941 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska.

Správa sídlila: v Moskevské oblasti v Kuncevském okrese ve vesnici Likovo 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1938 2817 2; 1. 1. 1939 4556; 1. 1. 1940 3255; 7. 1940 4232; 1. 1. 1941 4547; 1. 7. 1941 11063; 7. 1941 2273.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Ústředního letiště Hlavní správy civilního letectví (rus. Glavnoje upravlenije graždanskogo vozdušnogo flota nebo zkr. GUGVF) ve Vnukovu 3; stavba obytného domu v Moskvě na Frunzeho nábřeží.


  1. Po připojení Kuncevského okresu k Moskvě v roce 1960 vesnice zanikla. 

  2. Základní kontingent tvořil vězni z Podollagu (viz), kteří právě dokončili stavbu Podolského letiště již od Moskvy 

  3. Jihozápadně od Moskvy.