LIBAVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 349

LIBAVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 349 (rus. Libavskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 349 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 349).

V dosud známých dokumentech je poprvé zmiňován 10. 4. 1946. Byl dislokován na západě Lotyšské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Lotyšská republika; lot. Latvijas Republika) v přístavním městě Libava (dnes lot. Liepaja). Zajatci a internovaní byli nasazeni na práce v přístavu. Je uveden také v dokumentech z  17. 3. 1947.