LESNAJA POLJANA

LESNAJA POLJANA.

Pouze takto nazývají místní pamětníci tábor nacházející se od konce třicátých let až do roku 1963 nedaleko stejnojmenné vesnice na jihovýchodě evropské části Ruska ve středním Povolží na severovýchodě Uljanovské oblasti v dnešním Staromajnském okresu. Kontingent tvořili kromě odsouzených za kriminální činy také odsouzení za kontrarevoluční činnost; vězni těžili dřevo pro lesní závod. Patrně šlo o místní tábor Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Uljanovské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR po Uljanovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] po Uljanovskoj obl.) 1.

Viz rovněž ULJANOVSKLAG.


  1. Z bývalého tábora se dodnes zachovaly dva baráky určené pro samovazbu; v jednom žijí současní obyvatelé vesnice. Produkce lesního závodu je dnes nepatrná.