LESNAJA

LESNAJA (čes. Lesní) 1.

Takto označují pamětníci tábor na řece Děbin v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti v dnešním Jagodninském okresu na severozápadním okraji JAGODNÉHO (viz) 1. Patřil do samostatného táborového střediska Jagodnoje (rus. Otdělnyj lagernyj punkt Jagodnoje nebo zkr. OPL Jagodnoje) SEVVOSTLAGU a později SEVLAGU (oba viz). Vězni těžili zlato na zdejším nalezišti. Dnes je lokalita zřejmě součástí Jagodného.


  1. Dnes již nevíme zda šlo o název nějaké osady nebo o obecné označení podle charakteru místa a možná jenom zkr. z označení Lesnaja komandirovka (volně čes. Lesní detašovaný tábor).