LENINGRADSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 339

LENINGRADSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 339 (rus. Leningradskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 339 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 339).

Je uveden v dochovaných dokumentech z 8. 6. 1945. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti zřejmě přímo v lokalitě Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg čes. Petrohrad) a kontingent tvořili především němečtí vojáci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu. Pracovali na obnově válkou zničeného města. Byl uveden ještě ve výkazech z 10. 4. 1946 a potom byl zřejmě reorganizován na NĚVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 393 (viz).